Dolphin clip Ivory Swarovski handmade

  • 259,00 DKK